ข่าวบริษัท

  • วิธีวัดความยาวของซิป

    หลังจากความยาวของซิปหมายถึงตาข่ายของความยาวของซิปภายใต้สภาพธรรมชาติของแบนตามการใช้งานจริงตามรูปแบบต่างๆ ของซิป แนวความคิดความยาวซิปจะแตกต่างกันเล็กน้อยภายใต้รูปแบบต่างๆของซิป...
    อ่านเพิ่มเติม