คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

คำถามที่พบบ่อย

ราคาของคุณคืออะไร?

ปริมาณต่างกันมีราคาต่างกันและราคาอาจเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับอุปทานและปัจจัยอื่นๆ ของตลาดเราจะส่งราคาที่อัปเดตให้คุณหลังจากการสอบถามของคุณ

คุณมีปริมาณการสั่งซื้อขั้นต่ำหรือไม่?

ปริมาณขึ้นอยู่กับคุณคำสั่งซื้อขนาดเล็กได้รับการยอมรับแต่สำหรับเทปพิเศษมีขั้นต่ำรอถามครับ.

เวลานำเฉลี่ยคืออะไร?

เมื่อเตรียมวัสดุจะใช้เวลาประมาณ 1-2 วันในการเก็บตัวอย่างและ 3-5 วันเพื่อสิ้นสุดการผลิตเป็นจำนวนมาก